Pareltjes

Het gaat zonder uitzondering om pareltjes die zich onderscheiden door focus op waardecreatie, kwaliteit en efficiency voor hún klanten. Het zijn volwassen producten of oplossingen gedragen door enthousiaste teams en ontdekt door talrijke klanten.

Wanneer uw organisatie op zoek is naar verbetering van processen, hogere werknemer- en klanttevredenheid neem dan contact op met Innovate2Day.

Innovate2Day

I2D is een initiatief van BlueWish Business Development (Jeroen van Eijndhoven m: 06 2150 2558) de organisatie die met een typisch no-nonsense aanpak zich richt op het behalen van concrete resultaten.

Waarom I2D?

Eigenlijk omdat ik mijzelf weer een keer opnieuw uit moest vinden. Waar haal ik energie uit? Waar heb ik lol in? En wat is de rode draad hierin, ook kijkend naar het verleden?

De rode draad bestond voor mij uit het faciliteren vanaf 1989 van eerst collega’s. Later in mijn carrière vanaf 1999 van opdrachtgevers in de rol van ondernemer en adviseur. Het ging dan bijvoorbeeld om het overdragen van specifieke kennis voor het ontwikkelen van een marktsegment of bijvoorbeeld het succesvol binnenhalen van een gecompliceerd aanbestedingstraject. Het gaf mij voldoening om in  eerste instantie kennis en later ervaring te delen om vervolgens op onderdelen operationeel bij te springen waar dit gewenst was. Daar kwam vervolgens een groeiend netwerk bij dat ik met een zekere regelmaat inzette.

Met de geschetste achtergrond als basis ben ik in 2014 gestart met Innovate2Day om jonge organisaties, met name actief in de b2b-markt, die de start-up fase (bijna) voorbij zijn op commercieel terrein hulp te bieden. Gesprekken met diverse van deze jonge organisaties maakte namelijk duidelijk dat juist de geschetste kennis en ervaring datgene is waar organisaties in de scale-up fase behoefte aan hebben. Er zijn duizenden jonge organisaties die allemaal het doel hebben om de Netflix of Uber van de nabije toekomst te worden. Slechts een fractie hiervan zal enigszins in de buurt komen van deze nieuwe wereldspelers. Aan onze kant proberen we die organisatie te identificeren en aan ons te binden met een meer dan gemiddeld kans van slagen.

Wat doet I2D?

Alvorens de samenwerkingen met een organisatie in de scale-up fase wordt aangegaan wordt eerst gekeken waar de behoefte van de organisatie ligt en langs welke weg hier door I2D invulling aan kan worden gegeven. Vervolgens wordt een bij de afspraken passend plan opgesteld en worden doelen geformuleerd. Denk aan bijvoorbeeld een marketing of verkoopplan in combinatie met sectorkeuzes, doelgroepen, omzetdoelstellingen en te behalen marges. In sommige situaties bestaat er behoefte aan een stuk coaching ‘on the job’. De ervaring van ambassadeurs komt dan goed van pas. Ook komt het voor dat ambassadeurs van I2D worden betrokken bij herijking of opnieuw scherp stellen van de organisatiestrategie of onderdelen hiervan.

Innovate 2 Day

Smart companies and inspiring solutions