Ik denk dat ik wat leuks voor je heb! 
Innovate2Day is op zoek naar ambassadeurs, mensen die er lol in hebben hun netwerk gecontroleerd open te stellen voor jonge bedrijven die op zoek zijn naar groei. Die op basis van kennis van hun relaties tegen hen kunnen zeggen, “Ik denk dat ik wat leuks voor je heb”. Die er in geloven dat innovaties kunnen helpen organisaties beter te maken. Met daarbij de kanttekening dat innovaties het middel vormen en niet het doel.

Voor wie de ambassadeursrol is weggelegd
Innovate2Day richt zich voornamelijk op de zakelijke (business to business) markt. Ambassadeurs zijn daarom mensen die zelfstandig zijn en een eigen bedrijf of activiteit hebben. Ze hebben entrees op besluitvormersniveau om daarmee successen te kunnen boeken.

Ambassadeurs koesteren hun zelfstandig ondernemerschap en hebben ook niet de wens in dienst te zijn van Innovate2Day. Wanneer in een persoonlijk gesprek de noodzakelijke klik er is worden afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Hoe het werkt
Innovate2Day bouwt haar activiteiten volledig volgens dit principe. Ambassadeurs van I2D komen bij tal van organisaties van groot tot klein over de vloer. Ze kennen de besluitvormers binnen de organisaties en hun behoeften. En worden erkend als trusted advisor. Ze doen daar indrukken op, maken hun analyses en vertalen deze naar (potentiële) behoeften. Daar waar dit voor de relatie van de ambassadeur waarde toevoegt worden oplossingen voorgesteld, die I2D te bieden heeft. Daarmee wordt de relatie van de ambassadeur geholpen met een state-of-the-art op zijn behoeften toegesneden oplossing. Anderzijds biedt het de ambassadeur de mogelijkheid zijn netwerk te valoriseren. Ofwel in gewoon Nederlands, na het succesvol koppelen van een oplossing van I2D aan een relatie ontvangt de ambassadeur een marktconforme vergoeding.

Wanneer een ambassadeur twijfelt of een oplossing van I2D het beste is voor zijn relatie worden oplossingen van I2D niet óf terughoudend voorgesteld. Immers vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Ambassadeursprofiel
– Zelfstandig met een eigen bedrijf of activiteit
– Netwerk in de zakelijke (business to business) markt (private en/of publieke sector)
– Entrees op niveau van besluitvormers
– Innovatie heeft de interesse en is een bij klanten regelmatig terugkerend gespreksthema
– Relatiemanagement zit in de genen
– Intentie om meerjarige samenwerking aan te gaan

Meer informatie
De website www.innovate2day.nl biedt uitgebreide informatie over I2D, de oplossingen en de ambassadeursrol. Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met Jeroen van Eijndhoven (M: +31 6 2150 2558, T: +31 10 414 3536, E:Jeroen@innovate2day.nl en LinkedIn)