Bied uw klanten een slimme manier om declaraties in te dienen en bonnetjes te verwerken in uw eigen portal – Declaree zó makkelijk

Declaree biedt een portal voor uw klanten in uw huisstijl om digitaal kosten te registreren in combinatie met de WKR. Wanneer u uw klanten gebruik laat maken van Declaree voeren de werknemers van uw klanten zelf hun gemaakte kosten in en bent u af van dit tijdrovende en saaie invoerwerk van bonnetjes en km-declaraties.

Dankzij de automatische koppeling van Declaree met uw online boekhoudpakket of de configureerbare CSV (Excel) exportfunctie staan alle kosten direct geboekt in de juiste administratie, zonder dat uw administrateurs nog maar een woord hoeven over te typen.

Onderscheidende dienstverlening aan uw klanten
De Werkkostenregeling (WKR) is voor veel organisaties een hoofdpijndossier. Hoe helpt u als accountant nu uw klanten het overzicht over onbelaste vergoedingen te bewaren? En zorgt u ervoor dat de ‘vrije ruimte’ bij uw klanten niet wordt overschreden? Om er zo voor te zorgen dat een eventuele eindheffing (lees: extra te betalen belasting door overschrijding van de ‘vrije ruimte’) tot een minimum wordt beperkt. Gekoppeld aan de ingediende declaraties wordt op een overzichtelijke manier de verschillende soorten vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen bijgehouden.

Zo kunnen uw klanten bijvoorbeeld aan het begin van het jaar reeds bekende vergoedingen al invoeren waarmee de netto vrije ruimte voor het aanstaande jaar direct scherp in beeld is. Het uit de pas lopen van verstrekte vergoedingen en de ‘vrije ruimte’ wordt grafisch weergegeven.

Hoe werkt dit nu precies voor u als accountant
Declaree biedt accountants het Partner Programma. Middels dit programma kunt u Declaree tegen gereduceerd tarief aanbieden aan uw relaties en tevens uw eigen huisstijl voeren. U bepaalt vervolgens zelf op welke wijze u Declaree bij uw klanten in rekening brengt. Omdat Declaree een paraplu-structuur kent, bent u in staat om uw controle functies uit te voeren binnen verschillende administraties middels één account.