BlueWish – innovaties in het nieuws
In onze nieuwsbrief vestigen we tenminste 1x per maand aandacht op een innovatief product of dienst waar we zelf enthousiast over zijn. In de maand september 2015 kijken we uitgebreider naar de oplossing en filosofie van CareRate.

Patiënttevredenheidsmeting levert de patiënt weinig op
Te vaak leidt het meten van patiënttevredenheid tot dikke rapporten met weinig actuele informatie waar onvoldoende mee wordt gedaan. Het doel, verhoging van kwaliteit en patiënttevredenheid, wordt niet bereikt.

CareRate pakt patiënttevredenheid 180 graden anders aan. Het brengt patiënttevredenheid direct bij de zorgprofessional. De medewerkers zien direct uit eerste hand hoe eigen patiënten de zorg hebben ervaren. Geen dikke rapporten; Alle PatiëntenFeedback is real-time zichtbaar. Complimenten en verbetersuggesties komen direct bij zorgteams binnen en kunnen indien gewenst reageren naar de patiënt.

De App verzamelt, deelt en borgt niet alleen alle feedback, de App is vooral gericht op het ACTeren (plan/do/check/act) van concrete verbeteringen en deze te delen via een eigen verbeterbord. Dit versterkt en borgt het leervermogen van zorgorganisaties.

Zes Nederlandse ziekenhuizen maken al actief gebruik van CareRate. We gaan dieper in op de casus van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. De redactie van Gastvrije Zorg besteedde deze zomer hier veel aandacht aan: Artikel Catharina Ziekenhuis Eindhoven – september 2015 – Parels Poetsen – door Gastvrije Zorg

Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE) bewust gekozen voor maximale innovatie
Na een intensieve selectie is voor CareRate gekozen, omdat het zowel voor de patiënten als voor de medewerkers heel gebruiksvriendelijk is. De App is technologisch goed doorontwikkeld. De innovatieve App is primair gericht op patiëntervaringen en secundair op het verzamelen van cijfers. Daarbij ligt de focus niet op wat er fout gaat, maar op wat er al goed gaat en dát te verbeteren. Bij CareRate noemen ze het de “parels poetsen”: Ontdek als afdeling waar ze in uitblinken (de parels) en poets dit talent op!

Luisteren naar patiënten en daarna verbeteringen doorvoeren is iets waar het CZE al een aantal jaren druk mee bezig is, dat zit inmiddels in het DNA van de medewerkers. Neem de ontslaggesprekken. Twee jaar geleden bleek uit de CQI dat het CZE daar niet goed op scoorden. Het ziekenhuis is hier toen fanatiek mee aan de slag gegaan en nu horen ze zelfs tot de beste drie van Nederland op dit onderdeel. CQI is een periodieke meting, met behulp van CareRate gaat dat iedere dag door en kunnen er dus ook elke dag verbeterpunten worden gesignaleerd en opgepakt.

Parels Poetsen
Inge Proost van CareRate licht toe wat ze met parels poetsen bedoelt. “Het beste uit jezelf en je afdeling halen. Onderscheidend is dat we ons richten op de kracht van de zorginstelling en de medewerkers. Met projecten die ontstaan na een tevredenheidsonderzoek willen organisaties vaak van een 5 een 6 maken. Maar daarbij worden de potentiële talenten verwaarloosd.

Als je je richt op wat je al goed doet, verbeteren de onderwerpen die onvoldoende scoren vanzelf mee.“ “Als je niet alleen maar kritiek verzamelt, wordt feedback leuk. Afstraffen werkt immers contraproductief terwijl complimenten een stimulans zijn om nog verder te verbeteren.”

Hoe is CareRate ontstaan?
CareRate is ontstaan uit DineRate, het in 2011 ontwikkelde feedbackplatform voor restaurants en hotels waarbij realtime en specifieke feedback de basis is. Met CareRate, gebaseerd op dit gedachtegoed uit de gastvrijheidsindustrie, bouwt en versterkt de zorginstelling op afdelingsniveau, op basis van de verkregen feedback, de relatie met de patiënt.

De ervaring van zorginstellingen leert dat de inzet van CareRate leidt tot:
• Spot-on informatie; informatie is altijd actueel en gebaseerd op de laatste feedback van patiënten.
• 100% relevante feedback; iedere afdeling zijn eigen, op de aard van de afdeling, afgestemde vragenlijsten.
• Grotere patiënttevredenheid; directe (re)actie door zorgverleners op basis van gegeven patiënten feedback biedt patiënt inzicht dat het geven van feedback zin heeft; wat weer leidt tot verhoging werknemer- en patiënttevredenheid.
• Toekomstbestendigheid: Gegevens worden op een gestructureerde manier verzameld, en opgeslagen en zijn altijd beschikbaar in de cloud. Informatie kan op ieder gewenst moment en geaggregeerd niveau worden gepresenteerd en vergeleken.

CareRate levert zorginstellingen:
• Een centrale plek van alle patiënten feedback voor alle betrokkenen;
• Feedback die niet meer blijft steken op één afdeling;
• Afgehandelde klachten;
• Feedback die wordt geborgd in de organisatie;
• Direct inzicht in verschillen tussen afdelingen;
• Een historie van inzichten en verbeterpunten;
• Groei van de patiënt- en werknemerstevredenheid.

Meer weten?
Neem een kijkje op de website van CareRate www.Care.Rate.nl. Of bel met Jeroen van Eijndhoven voor meer informatie of een live demonstratie – M: 06 2150 2558.

Missie van BlueWish Business Development
Onze missie is als spin in het web innovaties van waarde te identificeren en ze te helpen groeien en bloeien. Ze door anderen te laten ontdekken zodat die ervan kunnen profiteren. Dit doen we door organisaties met innovatieve oplossingen te helpen nieuwe markten te ontwikkelen. Daarbij zetten we onze kennis en kunde in om, naar ons oordeel, innovaties die waarde toevoegen onder de aandacht te brengen van onze relaties, relaties van relaties, et cetera. De waarde toevoeging zoeken we zowel aan de professionaliseringskant (optimaliseren en verbeteren van processen en creëren van waarde) als de efficiency kant (structureel verlagen van kosten).

Met vriendelijke groet,
BlueWish Business Development

T  +31 10 414 3536
E  bwbd@bluewish.nl