De ene kant….
Het is eigenlijk nog maar kort geleden dat in ruime mate afscheid werd genomen van medewerkers waar op dat moment geen werk voor was. We zaten met zijn allen in een crisis. Kosten besparen was top of mind. Gedurende jaren opgebouwde kennis en ervaring werd zondermeer over de rand van het ravijn geschoven. Kosten besparen was leidend. In onder meer de banken-, bouw-, industrie- en zorgsector werd grootschalig gereorganiseerd.

En de andere kant
Ook zijn er organisaties die in precies dezelfde periode en dezelfde sectoren hun mensen behielden. De strategie werd op basis van de zich veranderde situatie bijgesteld. En er werd niet bezuinigd op mensen maar juist geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling. Onder het motto ‘na regen komt zonneschijn’ was de blik naar buiten gericht en werden kansen geïdentificeerd, mensen bijgeschoold en acties voorbereid die nu worden benut.

Zoek de verschillen
In de eerste situatie hebben we vaak te maken met organisaties die top-downworden geleid en waar medewerkers vooral taken uitvoeren. Meedenken past moeilijk in de cultuur en is lastig te organiseren. Immers wanneer je niet verwacht dat er een kritische houding van je wordt verwacht zal je je ook niet snel als zodanig opstellen. Het management bepaalt in dit type organisaties de route. Medewerkers worden geacht uit te voeren en wanneer er geen rol meer is voor deze medewerkers, te vertrekken. Wanneer we de omslag willen maken kost dit tijd en energie en moet deze bovenal goed worden gefaciliteerd.

In de tweede situatie zien we vaker organisaties die bottom-up werken. Ofwel het management luistert actief naar geluiden vanuit de organisatie en neemt deze mee in de strategievorming. Ook wordt de medewerker gevraagd mee te denken en mee te doen aan de vertaalslag van strategie naar uitvoering. Hierbij nemen medewerkers vaak ook zelf het initiatief. Ze stellen zich pro-actief op en nemen zelf verantwoordelijkheid. In dergelijke organisaties zien we dan ook vaak een zeer open houding van het management waardoor medewerkers actief meedenken over de strategie. En wanneer er pijn wordt geleden wordt deze pijn gedeeld. Dat kan betekenen dat er bijvoorbeeld tot een tijdelijke salarisverlaging wordt besloten om daarmee iedere werknemer voor de organisatie te kunnen behouden gedurende de periode dat het even minder goed gaat.

Bij welk type organisatie voelt u zich het meeste thuis?
Voor u kan ik niet spreken. Als ik voor mijzelf spreek zou ik kiezen voor ‘de andere kant’. Het type organisatie waar medewerkers als waardevol worden gezien en actief worden gehoord bij mogelijke ‘next steps’. Niet iedere organisatie is echter op een dergelijke wijze georganiseerd en kent de cultuur om zo te werken.

Wat helpt organisaties hun medewerkerskapitaal (nog) beter te benutten?
Het start altijd met het management dat langs de hiervoor geschetste paden werkt. De open houding, een actieve betrokkenheid van medewerkers en daarmee focussend op een ‘wij cultuur’.

Daarnaast helpt het sterk wanneer de organisatie medewerkers een goed instrumentarium in handen geeft om zelf verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het in beeld hebben en herkennen van de organisatiestrategie en daarmee samenhangende plannen, de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker, communicatie en de zichtbaarheid en vindbaarheid binnen de organisatie, het toetsen van competenties en bijvoorbeeld het afstemmen van het ontwikkelpad met de leidinggevende.

Uw eigen route of met behulp van HOBP?
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Een schitterend hulpmiddel is HOBP, een online leer-, ontwikkel- en kennisdeelplatform gericht op het faciliteren van de ondernemende medewerker.

Meer weten? Voor HOBP geldt ‘zien is geloven’. We bieden u de mogelijkheid een demo-account aan te vragen om zelf te ervaren wat HOBP allemaal te bieden heeft. Ga naar www.hobp.nl en vraag uw demo-account aan. Ook kunt u de informatiebulletins no. 3 en no. 4 downloaden waar dieper wordt ingegaan op de functionaliteiten van HOBP ondersteund met de nodige voorbeelden.
Informatiebulletin HOBP – no 3 – aug 2017
Informatiebulletin HOBP – no 4 – sep 2017

Ook staan we u graag te woord om persoonlijk een nadere toelichting te geven. Ron Rombouts via rr@hobp.nl en 06 5462 5360 of Jeroen van Eijndhoven via jve@hobp.nl en 06 2150 2558 helpen u met plezier verder.