Samen met haar klanten is FastPortal op missie om tools te ontwikkelen die niet alleen helpen tijd te besparen op acquisitie, administratieve taken en communicatie, maar ook gericht zijn op het doel om elke juridische dienstverlener dezelfde hoge standaard van dienstverlening te kunnen geven. In deze mail behandelen we daarom de key trends van 2017 voor advocatenkantoren en hoe je hier als kantoor op in kunt spelen.

Gedeclareerde uren in vergelijking tot gewerkte uren laag

Het Legal Trends Report 2017 (LTR 2017) laat zien dat uitgaande van een gemiddelde werkdag van 8 uur een juridische dienstverlener 29% van zijn tijd declarabel is. Dat betekent dat van de 8 beschikbare uren er slechts 2,3 uren worden vertaald naar omzet. Er missen dus een kleine 6 uur. Waar worden deze 6 uur aan besteed?

Kosten acquisitie nieuwe klanten onevenredig hoog

Het LTR 2017 laat zien dat 33% van de tijd wordt besteed aan business development. Het werven van nieuwe klanten. Er wordt dus evenveel tijd besteed aan uitvoering van betaald werk als het werven van nieuwe klanten. Ook wordt aangegeven dat wanneer er meer tijd beschikbaar zou zijn er meer tijd aan acquisitie van nieuwe werk besteed zou worden.

Traditioneel en geen idee over opbrengsten

Daarbij is opmerkelijk dat van de onderzochte organisaties 54% zich richt op nieuwe klanten met advertenties in traditionele media. 91% van de respondenten heeft geen idee wat de opbrengsten zijn van deze investeringen. En 94% van hen weet niet wat het hen kost om uiteindelijk een nieuwe klant te werven.

Wat te doen om de declarabiliteit en rendement op marketing omhoog te krijgen en  administratieve lasten te verlagen?

Het merendeel van advocaten organisaties investeert in marketingmiddelen die hun doelgroepen niet of onvoldoende bereiken. Beter zou het zijn te investeren in het netwerk en bestaande klanten en in een eigentijdse online aanwezigheid van de organisatie.

Besluitvormingsproces klanten

Zorgelijker wordt het wanneer we besluitvormingsproces van klanten tegen het licht houden. Hoe bepaalt een klant zijn keuze voor een juridische dienstverlener? Hoogst genoteerd met 62% staan aanbevelingen van relaties en familie. Daarnaast lijken traditionele vormen, zoals televisie, radio en bladen, het af te leggen tegen nieuwe vormen zoals het gebruik door klanten van bijvoorbeeld zoekmachines voor het selecteren van een juridisch adviseur.

Wanneer dan ook nog gekeken wordt waar klanten hun besluit verder op baseren wordt het beeld er niet vrolijker op. Potentiële klanten verwachten:

  • Een onmiddellijke reactie op een email of telefoontje (67%)
  • Een eerste gratis oriënterend consult (64%)
  • Een vast bedrag voor een geleverde dienst (47%)
  • Te kunnen betalen met een credit card (28%)
  • Een website die er perfect uit ziet (19%)

Het onderzoek laat ook zien dat millenials, merendeels de toekomstige klanten, nog meer hechten aan boven  geschetste verwachtingen.

Een advocaten kantoor helpt zichzelf daarnaast door te investeren in de manier waarop business development vorm en inhoud wordt gegeven. Naast het onderhouden en uitbouwen van het persoonlijke netwerk is de noodzaak van online aanwezigheid om nieuwe en ‘jonge klanten’ te werven zeer actueel.

Administratieve werkzaamheden

Daarnaast gaat onevenredig veel tijd zitten in administratieve werkzaamheden (48%). Belangrijkste activiteiten die veel tijd vragen zijn kantooradministratie (16%), het maken en verzenden van facturen (15%) en het configureren van technologie (11%).

Ook optimaliseren, standaardiseren en automatiseren van werkprocessen kan veel kostbare tijd besparen die kan worden besteed aan onderhouden van relaties met bestaande klanten en uitvoeren van extra verworven declarabel werk. De verdiencapaciteit van de organisatie kan zo sterk worden verbeterd.

Vaste fees

Interessant is te zien welke diensten tegen vaste fees in de VS vaste voet aan de grond hebben gekregen. Dat zijn juridische diensten op gebied van verkeer (90%), immigratie (72%) en criminaliteit (59%). Maar ook op terreinen als faillissement (29%) en testamenten (25%) zien we de opkomst van diensten tegen een vaste vergoeding.

De online aanwezigheid kan zich onder meer vertalen in het bieden van producten en diensten die tegen vaste fees bijvoorbeeld via de website van het advocatenkantoor worden aangeboden.

Hoe nu verder?

Door bovengenoemde zaken aan te pakken kan meer declarabel werk worden verzet en worden de opbrengsten verder verhoogt. Ook kan door lagere acquisitiekosten en teruggedrongen administratieve lasten het rendement worden verhoogd of de tarieven voor gelijkblijvende opbrengsten worden verlaagd. De concurrentiekracht wordt verbeterd.

Herkent u elementen van deze analyse en wilt u stappen maken? Denk dan aan FastPortal. Dit is binnen de juridische dienstverlening dé oplossing bij uitstek die het mogelijk maakt om tegelijkertijd de genoemde uitdagingen het hoofd te bieden. Verlaging van administratieve lasten, professionaliseren van de online aanwezigheid en acquisitiekracht te vergroten. Uiteindelijk leidt de inzet van FastPortal tot meer focus op inhoud, hogere financiële opbrengsten en een hogere waardering en loyaliteit van klanten. Voor meer informatie zie www.fastportal.com.