Om nog beter in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de advocatuur kennen we graag uw mening over een aantal thema’s. Hiertoe vragen we u enkele vragen te beantwoorden. Via onderstaande button ‘Enquête starten’ kunt u deelnemen.

Het gaat over maatschappelijke ontwikkelingen en de impact hiervan op de advocatuur. Het gaat over het maken van de keuze slimme ict-oplossingen wel óf niet in te zetten. En hoe actueel de thema’s zijn voor uw kantoor om hier als onderdeel van de strategie aandacht aan besteden.
De zakelijke dienstverlening verandert namelijk in ras tempo. Slimme ict-oplossingen, mogelijk gemaakt door vernieuwende technologieën, liggen hieraan ten grondslag. Ook in de advocatuur speelt dit.

Zo laat een gisteren 3 mei gepresenteerd rapport van Hiil (Hague Institute for Internationalisation of Law) zien dat er in Nederland tal van sterk verouderde regels zijn voor onder meer de bedrijfsvoering in de juridische sector die een effectieve consumentenadvocatuur verhinderen

Uw bijdrage en onze tegenprestatie
Met de uitkomsten van dit onderzoek beogen we inzicht te geven in trends en ontwikkelingen voor de sector en de daarmee samenhangende kansen en bedreigingen.
* Het onderzoek vraagt 5 minuten van uw tijd.
* Als tegenprestatie ontvangt u een samenvatting van de onderzoeksresultaten.

Wat Innovate2Day doet
Innovate2Day geeft aandacht aan initiatieven die waarde creëren en bijdragen aan een hogere waardering van de (eind)klant. Innovate2Day heeft een aantal oplossingen omarmd die naar ons idee een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de dienstverlening in de advocatuur en het volgtijdig verlagen van kosten van de geleverde dienstverlening.

Met vriendelijke groet,
Innovate2Day
Jeroen van Eijndhoven

M  0621502558
T  0104143536

______________________________________________
Maaskade 169 – 3071 NS Rotterdam – Innovate2Day.nl