Privacybeleid

Privacybeleid

Innovate2Day® respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Innovate2Day® committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van deze privacy policy wil Innovate2Day® duidelijkheid scheppen in hetgeen Innovate2Day® met uw persoonlijke gegevens doet.

Persoonsgegevens

U kunt de Innovate2Day® website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Innovate2Day® uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw bedrijfsgegevens, geslacht, naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die Innovate2Day® op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen en wordt opgeslagen in een databestand voor intern gebruik. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van Innovate2Day®.

Innovate2Day® zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien Innovate2Day® hier wettelijk toe verplicht wordt.

Bezoekersgegevens

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de Innovate2Day® website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker, dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft. Zolang u zelf geen actie hiertoe onderneemt, zijn uw persoonlijke gegevens dus niet bekend bij ons.

Aanbiedingen en acties

Als u reageert op een aanbieding of een actie, vragen wij meestal een aantal persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mail adres. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren en om de reacties op de actie te meten.

Elektronische nieuwsbrieven

U heeft op de Innovate2Day® ® website de mogelijkheid om u aan te melden voor elektronische nieuwsbrieven. U ontvangt dan periodiek per e-mail informatie. De gegevens die u bij inschrijving opgeeft, worden gebruikt om de boodschap te personaliseren en om eventuele aanbiedingen beter op uw wensen af te stemmen. U kunt altijd wijzigen de dienst stopzetten.

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens

Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan via e-mail op de hoogte stellen. Wij zullen dan zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en eventueel correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens uit onze database.

Hyperlinks

De website van Innovate2Day® bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Innovate2Day® kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de website van Innovate2Day®.

Contact

Als u nog vragen heeft over deze privacy policy, kunt u contact opnemen met Innovate2Day®:

Koudelaan 7, 3723 ME  Bilthoven
Telefoon: 06 2150 2558 en E-mail: info@innovate2day.nl

Innovate2Day® behoudt zich het recht voor haar Privacy Policy te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.