Declaree

Online & Mobile Expense Management

Bas Janssen

Bas Janssen

CEO

Bas Janssen – oprichter / aandeelhouder

Met Declaree wordt het gehele onkosten-declaratieproces digitaal. Medewerkers gebruiken de native Declaree smartphone app om hun onkostenformulieren digitaal samen te stellen. Hierin verzamelen zij alle ontvangen bonnen, maar het is ook mogelijk om uren-, kilometerdeclaraties en andere vergoedingen direct digitaal vast te leggen. Leidinggevenden kunnen alle onkostenrapportages online inzien en accorderen, waarna alle goedgekeurde declaratierapporten direct in de boekhouding worden geplaatst: op de juiste crediteur, grootboekrekening en kostenplaats. Declaree signaleert actief welke declaraties niet voldoen aan de richtlijnen, en maakt dit direct kenbaar aan zowel medewerker, leidinggevende, als beheerder.

Voor veel klanten een belangrijke extra toegevoegde waarde is het in Declaree bijhouden van de WKR (werkkostenregeling). Onder de werkkostenregeling mag u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon, de ‘vrije ruimte’, besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. U moet deze dan wel aanwijzen als eindheffingsloon (bijvoorbeeld door ze in uw administratie op te nemen als eindheffingsloon). (bron: Belastingdienst)

Meer weten? Neem contact op met Jeroen van Eijndhoven initiatiefnemer van I2D.

M : 06 2150 2558
E : jeroen@innovate2day.nl