ChildPoint

 

 

 

FunctioneringsProfiel: Het start vaak met een ‘Niet Pluis Gevoel’. Hoe gaat het nú met mijn kind? En wat moet ik nú doen om eventuele problemen op te lossen.

 

 

 

Simon van den Brekel

Simon van den Brekel

Mede oprichter en aandeelhouder van ChildPoint

 

Simon van den Brekel – mede oprichter 

Stichting FunctioneringsProfiel (SFP)
Met het digitale instrument in de cloud van SFP kunnen kinderen snel gescreend worden en kan met het FunctioneringsProfiel (FP) hun huidige functionerings-niveau in kaart gebracht worden. Voor het opstellen van een FP is geen specialist nodig. Het instrument wijst de weg. De invuller volgt systematisch de aangegeven stappen. Het FP begint met een (digitale) vragenlijst die in 20 minuten laagdrempelig is in te vullen door zorgverleners, school of ouders.

De uitkomst wordt grafisch en als tekst getoond, zodanig dat direct zichtbaar is waar NU de grootste zorg ligt. Dit maakt het nemen van beslissingen over een kind of een groep kinderen mogelijk, zonder dat sprake is van overdiagnostiek, of onderdiagnostiek.

Bovendien kunnen genomen beslissingen kritisch beoordeeld worden door het FP te herhalen. Daarbij is steeds de vraag: “Gaat het nu beter met het kind?” Dit maakt het volgen van een zorgproces mogelijk. En dat is het uitgangspunt voor het sturen in de zorg voor individuele en groepen kinderen.

Gesprekspartners inzake ChildPoint zijn veelal RvB’s, RvT’s, RvC’s, financials, zorgverleners, docenten, onderzoekers, gemeenteambtenaren en wethouders. Gebruikers zijn vooral zorgaanbieders, scholen, gemeenten en ouders.

 

Meer weten? Neem contact op met Jeroen van Eijndhoven initiatiefnemer van I2D.

M : 06 2150 2558
E : jeroen@innovate2day.nl