In Amerika is door een uitgever onderzoek gedaan naar de toiletgewoonten van haar lezers. Bijna een half miljoen mensen vulden de enquête in en de resultaten waren verbluffend. Eén van de meest in het oog springende uitkomsten was dat maar liefst 86 procent van de ondervraagden bezig was met het lezen / versturen van tekstberichten, foto’s etc. tijdens het toiletbezoek.

In hoeverre beïnvloedt vorm en inhoud het maken van keuzes?
Bijgekomen van deze uitkomst? Dan is de overstap naar het belang van content management minder groot dan je aanvankelijk zou denken. Informatie of entertainment, een tekst of een video? Content makers maken vooraf veel strategische keuzes om hun doelstellingen te behalen. Maar wat zijn die doelstellingen eigenlijk? Welke content kan in welke hoedanigheid het best ingezet worden om die doelstellingen te bereiken? Is er nagegaan met welke content (qua vorm en inhoud) succes wordt bereikt?

Ook interessant bijvoorbeeld voor een werkzoekende met afstand tot de arbeidsmarkt om mee te nemen in zijn of haar presentatie richting potentiële werkgevers. Wat laat ik zien en hoe komt dit over? Wat zorgt er voor dat mijn aanbod op waarde wordt ingeschat? En wat bepaalt of ik wordt uitgenodigd voor een gesprek en uiteindelijk die baan krijg? Niels Aussems (op foto samen met Mark Rutte) is zo’n persoon met afstand tot de arbeidsmarkt. Hij heeft het heft zelf in handen genomen en maakt het verschil. Over hem later meer.

Nieuwe kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Het feest van de democratie is afgelopen week uitgemond in een nieuw gekozen volksvertegenwoordiging. Een groot voorrecht als we kijken in de wereld om ons heen. Stemmen, ofwel bewust kiezen is dus geen grap of een daad van balorigheid. De nieuwe regering gaat fundamentele keuzes maken over welvaart delen, in vrijheid leven en solidair zijn met elkaar. Er ligt een dure plicht om de flexibele arbeidsmarkt echt te gaan laten werken. Meer en echte aansluiting tussen vraag en aanbod. Dit is van eminent belang voor mensen met een (geringe)afstand tot de arbeidsmarkt om ook echt mee te doen en ‘gewoon’ te werken.

Van subsidies en perverse prikkels
We kennen allemaal de hulpmiddelen die de afgelopen jaren zijn ingezet om vraag en aanbod van de arbeidsmarkt van een optimale match te voorzien. De aanbiedingen van de re-integratiebedrijven vielen bij bosjes op de elektronische deurmat. Met behulp van ‘bespaarde’ uitkeringsgelden werden werkzoekenden geplaatst. Soms met als resultaat een baan voor onbepaalde tijd. Maar helaas, meestal waren de banen slechts tijdelijk (maximaal twee jaar)en volledig subsidie gedreven. Het resultaat was dan weer een terugkeer in de oorspronkelijke uitkeringsomgeving. Voor de werkzoekende een ervaring rijker en een illusie armer. Vele evaluaties later is de conclusie gerechtvaardigd dat een dergelijke aanpak dreef op subsidie van de (lokale) overheid en interesse van de werkzoekende. Deze eenzijdige aanpak was gedoemd tot mislukken, met persoonlijke consequenties voor betrokkenen lees: de werkzoekende.

Niels Aussems; dan doe ik het toch gewoon zelf!
We staan op de drempel van een zich gunstig ontwikkelend economisch tij. Dit gegeven in combinatie met de doelstellingen van de Participatiewet biedt een unieke mogelijkheid om enerzijds te leren van de opgedane ervaringen van de dynamiek van de arbeidsmarkt en anderzijds ligt er nu dé mogelijkheid om grote groepen uit de samenleving echt mee te laten doen in het arbeidsproces. Met een aanpak die leunt op een sterke zelfredzaamheid van de werkzoekende in combinatie met een laagdrempelig digitaal selectiemiddel: Nationale Talentenbank (NTB). Meer dan 100.000 mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking zitten nog steeds werkloos thuis. Ze willen graag werken, maar krijgen de kans niet. Niels Aussems maakt deel uit van de doelgroep en heeft het initiatief tot NTB genomen. Met steun van enkele ondernemers presenteert Niels Nationale Talentenbank aan politiek, koepelorganisaties en het bedrijfsleven om op een andere manier de aandacht te vestigen op mensen met een beperking. NTB onder leiding van Aussems helpt hen zelf het initiatief te nemen om zichzelf te presenteren om zo aan een duurzame baan te komen. Dit alles op een realistische én positieve manier waarbij de nadruk ligt op wat mensen kunnen met wél de kanttekening en aandacht voor wat de beperkingen zijn.

Hier werken mensen aan zichzelf om de kans op een baan te vergroten
De Nationale Talentenbank is hét online platform. waarop werkzoekenden vanuit de uitkering (WIA, Wajong en bijstand) zich kunnen profileren en vervolgens zich verder kunnen ontwikkelen. Want naast een uitgebreide profilering bij werkgevers, geeft NTB ook de kans online trainingen te volgen. Naast trainingen worden er ook webinars gegeven, bijvoorbeeld over hoe je een Linkedin-profiel aanmaakt of hoe je moet solliciteren. Niels Aussems is een schitterend voorbeeld hoe het anders kan. Hoe met een beetje hulp van buiten nieuwe perspectieven worden gecreëerd en concreet gemaakt. En mooi te zien dat trots en onderscheidend vermogen met de werkzoekende in de lead het verschil maakt en deuren opent.

De keuze is aan u
NTB is bij uitstek het platform om boven deelbelangen uit te stijgen met een vertrouwenwekkend perspectief op een baan. Er is bij het nieuwe kabinet vertrouwen nodig in de manier waarop we de arbeidsmarkt echt ontsluiten voor iedereen!

De keuze ligt voor tussen het óf overbruggen van afstand en verschillen tussen mensen met of zonder beperking tot de arbeidsmarkt, óf het kiezen voor de eigen groep en deelbelangen. Het lijkt ook kiezen tussen samenwerken als principe of een survival of the fittest.

Samenwerken is voor u wellicht een voor de hand liggende keuze… En om deze ook echt te laten indalen is het (toekomstig) toiletbezoek voor u een gelegenheid bij uitstek hieraan ook invulling te geven.

door:Jan Bergwerff en Jeroen van Eijndhoven, Ambassadeur respectievelijk Initiatiefnemer van Innovate2Day