De oplossing die door een toenemend aantal toonaangevende organisaties wordt gebruikt is PerfectXL van Infotron, een spin-off van de TU-Delft.

Elimineer ze! Vermijdbare risico’s in begrotingen en bij investeringsbeslissingen bij inzet Excel.
Organisaties hebben zo hun vaste ritme. Dat betekent dat nu nét voor de zomervakanties de voorbereidingen voor begrotingsrondes en investeringsbeslissingen 2021 in gang worden gezet. In september gaat men los en wordt er vanaf dat moment op alle fronten flink gerekend. De zomer wordt gebruikt voor een gedegen voorbereiding.

Aan de uiteindelijke begroting of investeringsbeslissing liggen vaak complexe berekeningen ten grondslag. Berekeningen die niet zelden in Excel worden gemaakt. Hieraan wordt vaak door meerdere mensen gewerkt. Men werkt samen in één Excel met collega’s, voegt er soms iets aan toe of verwijdert elementen. Onderzoek wijst uit dat een gemiddelde Excel 12 keer van eigenaar wisselt. Kans op fouten en daarmee de kans op financiële risico’s worden sterk vergroot.

Hoe gaat uw organisatie met de risico’s van Excel om?
Durft u zonder met uw ogen te knipperen de garantie te geven dat de Excel-berekening, die de basis vormt voor een investeringsbeslissing of begroting, op alle mogelijke risico’s en fouten is gecontroleerd? Wordt uw beslissing genomen op basis van juiste informatie?

De oplossing die door een toenemend aantal toonaangevende organisaties wordt gebruikt is PerfectXL van Infotron, een spin-off van de TU-Delft. PerfectXL is de tool, in de cloud, die spreadsheets analyseert op een 18-tal type risico’s en hierover direct een rapportage, in xls- of pdf-formaat, presenteert waarin duidelijk toegelicht de risico’s worden aangegeven en benoemd.

Vaak worden Excels nu nog handmatig gecontroleerd. Een tijdrovende en weinig inspirerende activiteit. Tijd die u of uw collega’s beter aan andere zaken kunnen besteden. Plus de niet onaanzienlijke kans dat fouten niet worden ontdekt. En wat is daar de consequentie van….

Een abonnement op PerfectXL betaalt zich snel terug, zeker gezien de aard en omvang en risico’s waarover het gaat. Een aantal organisaties heeft PerfectXL ondekt. Enkele referenties vindt u hier onder.

Meer weten?
Vraag een demo aan of neem voor meer informatie over PerfectXL contact op met Jeroen van Eijndhoven – M: 06 2150 2558 of stuur een e-mail naar jeroen@innovate2day.nl.