Voorkom extra belastingbetaling met sluitende administratie Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) is voor veel organisaties een hoofdpijndossier. Hoe houd je nu namelijk het overzicht over onbelaste vergoedingen en zorg je ervoor dat de ‘vrije ruimte’ niet wordt overschreden zodat een eventuele eindheffing (lees: extra te betalen belasting door overschrijding van de ‘vrije ruimte’) tot een minimum wordt beperkt?

Declaree heeft hier in haar declaratie App een geïntegreerde oplossing voor ontwikkeld die direct, real-time inzage geeft in alle onderdelen van de WKR. Gekoppeld aan de ingediende declaraties wordt op een overzichtelijke manier de verschillende soorten vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen bijgehouden.

Zo kunnen bijvoorbeeld aan het begin van het jaar reeds bekende vergoedingen al worden ingevoerd waarmee de netto vrije ruimte voor het aanstaande jaar direct scherp in beeld is. Het uit de pas lopen van verstrekte vergoedingen en de ‘vrije ruimte’ wordt grafisch weergegeven.

Bron: Belastingdienst

Onder de werkkostenregeling mag u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon, de ‘vrije ruimte’, besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. U moet deze dan wel aanwijzen als eindheffingsloon (bijvoorbeeld door ze in uw administratie op te nemen als eindheffingsloon).
Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw te betalen of bijdrage Zvw in te houden.
Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Deze gaan niet ten koste van uw vrije ruimte.