Zelforganisatie
Het is zo’n containerbegrip waar ieder zijn eigen beeld bij heeft. WikiPedia zegt onder meer: ‘Een belangrijk kenmerk van zelforganisatie is dat niemand doelbewust structuren in een systeem aanbrengt. Iemand kan natuurlijk wel voor de voorwaarden zorgen waardoor zelforganisatie kan plaatsvinden.’ Mensen verantwoordelijkheid geven om zelforganisatie toe te passen is dus stap een. Ze ook daadwerkelijk succesvol verantwoordelijkheid kunnen laten dragen is een heel ander verhaal. Hiertoe zullen dus de juiste randvoorwaarden dienen te worden verzorgd waardoor zelforganisatie mogelijk wordt.

Mooie voorbeelden
Ook al is er (nog steeds) geen marktwerking in de zorg, toch hebben diverse organisaties in bijvoorbeeld de thuiszorg hier het goede voorbeeld gegeven als het gaat om zelforganisatie. Die hebben in hun uitgangspunten de klant centraal gesteld. Ze hebben ontdekt dat je dicht bij de klant moet zitten om deze zo naar behoefte te kunnen helpen. De klant centraal is nu gaande en is een onomkeerbaar proces. Als je immers kunt kiezen dan kies je toch voor de organisatie waar de klant echt op 1 staat en je ook daadwerkelijk geholpen wordt? Want ook hier kan nog een verschil zijn tussen woorden en daden. Iedere zichzelf respecterende zorginstelling claimt immers klantgericht te zijn. Maar dit ook daadwerkelijk waarmaken met alle aspecten die daar bij horen ….. Buurtzorg is een mooi voorbeeld van een organisatie waar zelforganisatie echt wordt toegepast. De organisatie van Jos de Blok en zijn vrouw met het concept waar de wijkverpleegster avant la lettre weer in de lead is.

Decentralisatie en zelforganisatie
Met toename van de mate van decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden neemt het belang toe informatie op een adequate wijze met elkaar te delen. Het faciliteren van medewerkers om de gewenste informatie op een makkelijk toegankelijke manier beschikbaar te hebben, collega’s makkelijk te kunnen vinden en makkelijk samen te kunnen werken is daarbij cruciaal. Tegelijkertijd zal het algemeen management een vinger aan de pols willen houden om overzicht en inzicht te bewaren. Een interessant spanningsveld.

Hulpmiddel en randvoorwaarde
The Cloud Company (klik hier voor voorbeeld casussen) heeft hier met Qollap een mooie oplossing voor ontwikkeld waar alle aspecten van communicatie, kennis delen en samenwerking tussen collega’s wordt gefaciliteerd. Het individu beschikt over de informatie die nodig is om zijn taak decentraal dicht bij de klant effectief en efficiënt uit te kunnen voeren. Om de individuele medewerker ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid te kunnen geven heeft ze hulpmiddelen nodig. Het start vaak met een aantal basale vragen. Wie moet ik binnen mijn organisatie benaderen of waar moet ik zijn om een vraag waar ik mee zit op te kunnen lossen? Dat lijkt een simpel iets maar er zijn maar weinig organisaties die deze randvoorwaarde goed op orde hebben. Het start dus met het zicht hebben op collega’s, hun competenties en hoe ze te bereiken.

Roadmap naar succes
Het management krijgt met dit instrumentarium overzicht en inzicht in de mate van samenwerking, langs welke wegen collega’s elkaar weten te vinden en wie de ‘experts’ zijn op bepaalde kennisgebieden. Het mooie van een dergelijke oplossing is dat deze naar behoefte kan worden ingezet en stap voor stap kan worden uitgerold. Het kan starten met een basaal smoelenboek voor de organisatie en in een gewenst tempo opschalen naar een kennis- en samenwerkingsinstrument onder gelijktijdige koppeling met andere informatiebronnen.
Zelforganisatie is een onomkeerbare trend. Meer weten over de mogelijkheden en hoe The Cloud Company organisaties begeleidt naar succesvolle zelforganisatie? Neem contact op met Jeroen van Eijndhoven of neem een kijkje op de website van The Cloud Company (klik hier) of op de website van Innovate2Day (klik hier)

Wat Innovate2Day doet
Innovate2Day geeft aandacht aan initiatieven die waarde creëren en bijdragen aan een hogere waardering van de (eind)klant. Innovate2Day heeft een aantal oplossingen omarmd die naar ons idee een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de dienstverlening in onder meer de zorg en het volgtijdig verlagen van kosten van de dienstverlening.